Chính tả Nói ngược

Chủ nhật , 16/10/2016, 15:39 GMT+7
     

TUẦN 34: CHÍNH TẢ

NÓI NGƯỢC

 

Câu 1: Nghe - viết bài “Nói ngược” (SGK TV4 tập 2 trang 154).

Gợi ý: Bạn đọc, em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

 

Câu 2: Chọn những chữ viết đúng chính tả trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 155). 

Gợi ý: Em chọn các tiếng sau: 

VÌ SAO NGƯỜI TA BỊ NGƯỜI KHÁC CÙ ?

“Để giải đáp... tham gia... và dùng... theo dõi... bộ não... kêt quả... bộ não... bộ não... không thể...”.

nói ngược chính tả nói ngược