Chính tả Vương Quốc vắng nụ cười

Thứ sáu , 14/10/2016, 09:15 GMT+7
     

TUẦN 32: CHÍNH TẢ

VƯƠNG QUỐC VẮNG NỤ CƯỜI 

 

Câu 1: Nghe - viết bài “Vương quốc vắng nụ cười” (từ đầu đến “trên những mái nhà”)

Gợi ý: Em viết bạn đọc và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau, sửa chữa những chữ viết sai.

 

Câu 2:Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 133-134).

Gợi ý: Em tìm và điền vào các chỗ trống các chữ sau:

a) Các chữ bắt đầu bằng S hoặc X:

CHÚC MỪNG NĂM MỚI SAU MỘT... THẾ KỈ

“Ngày 4-1-1889........ vì sao....... năm sau........ sở............ gắng sức........ xin lỗi........ vì sự........ ”

b) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện chứa o hoặc ô:

NGƯỜI KHÔNG BIẾT CƯỜI

“.. nói chuyện.......... dí dỏm........ hóm hỉnh........ công chúng ............. nói chuyện ........... nổi tiếng”.

vương quốc vắng nụ cười chính tả vương quốc vắng nụ cười