Soạn bài Bác Hồ yêu thương thiếu nhi Việt Nam

Thứ ba , 28/03/2017, 10:11 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 2 SOẠN BÀI BÁC HỒ YÊU THƯƠNG THIẾU NHI VIỆT NAM

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

2. Xem tranh, trả lời câu hỏi (SGK/31)

a) Trong tranh có những ai?

b) Bác Hồ đang làm gì?

c) Các bạn nhỏ đang làm gì?

Gợi ý:

a) Tranh các Bác Hồ và các em thiếu nhi.

b) Bác Hồ đang bế một bé nhi đồng.

c) Các bạn nhỏ đang xúm quanh Bác Hồ.

 

7. Thảo luận trong nhóm: Bạn Tộ có gì đáng khen?

Gợi ý:

Bạn Tộ thật thà, dũng cảm nhận lỗi, nhận khuyết điểm của mình. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Thảo luận và trả lời câu hỏi:

a) Bác Hồ đi thăm những nơi nào trong trại nhi đồng? (Đọc đoạn 1).

b) Những câu hỏi nào của Bác cho thấy Bác rất quan tâm đến các em nhỏ? (Đọc đoạn 2).

c) Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những ai? (Đọc đoạn 2).

d) Tại sao Tộ không dám nhận kẹo Bác chia? (Đọc đoạn 3).

e) Vì sao Bác khen Tộ ngoan? (Đọc đoạn 3).

Gợi ý:

a) Trong trại nhi đồng, Bác Hồ đi thăm phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nơi tắm rửa.

b) Những câu hỏi cho thấy Bác rất quan tâm đến các em nhỏ:

- Các cháu chơi có vui không?

- Các cháu ăn có no không?

c) Các em đề nghị Bác chia kẹo cho những bạn ngoan.

d) Bạn Tộ không dám nhận kẹo Bác chia vì Tộ thấy mình chưa ngoan, không vâng lời cô.

e) Bác khen Tộ ngoan vì Tộ thật thà và dũng cảm nhận lỗi, nhận khuyết điểm của mình.

 

2. Thảo luận, tìm từ ngữ:

a) Nói lên tình cảm của Bác Hồ với thiếu nhi.

M: yêu thương

b) Nói lên tình cảm của thiếu nhi với Bác Hồ.

M: kính yêu

Gợi ý:

a) thương yêu, quan tâm, chăm lo, lo lắng.

b) kính yêu, tôn kính, thương nhớ, nhớ ơn.

bac ho yeu thuong thieu nhi