Soạn bài Bạn nghĩ gì về bè bạn năm châu?

Thứ ba , 21/03/2017, 00:11 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 3 SOẠN BÀI BẠN NGHĨ GÌ VỀ BÈ BẠN NĂM CHÂU ?

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

3. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”

a) Voi uống nước bằng vòi.

b) Chiếc đèn ông sao của bé được làm bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) Các nghệ sĩ đã chinh phục khán giả bằng tài năng của mình.

Gợi ý:

Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Bằng gì?”

a) bằng vòi.

b) bằng nan tre dán giấy bóng kính.

c) bằng tài năng của mình. 

 

3. Hỏi - đáp để trả lời các câu hỏi sau:

a) Hỏi: - Hằng ngày, em viết bài bằng gì?

Đáp: - ............

b) Hỏi: - Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gì?

Đáp: - ............

c) Hỏi: - Cá thở bằng gì?

Đáp: - ............

Gợi ý:

a) Hằng ngày, em viết bài bằng bút mực.

b) Chiếc bàn em ngồi học được làm bằng gỗ.

c) Cá thở bằng mang.  

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Điền vào chỗ trống:

(Chọn bài a hoặc b theo hướng dần của thầy, cô).

Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đế điền vào chỗ trống?

a) (triều, chiều): buổi , thủy , đình

chuộng, ngược , cao

b) (hếch, hết): giờ, mũi , hỏng

(lệch, lệt): bệt, chênh

Gợi ý:

a) buổi chiều, thủy triều, triều đình, chiều chuộng, ngược chiều, chiều cao.

b) hết giờ, mũi hếch, hỏng hết, lệt bệt, chênh lệch.   

 

2. Đặt câu

- Chọn 2 từ ngữ mới được hoàn chỉnh ở hoạt động 2, đặt câu với mỗi từ ngữ đó.

- Ghi lại các câu em đặt được vào vở.

Gợi ý:

Buổi chiều, chúng em rủ nhau chơi thả diều.

Hết giờ thi, chúng em nộp bài cho giám thị.

ban nghi gi ve be ban nam chau