Soạn bài Cây cối và cuộc sống của con người

Thứ ba , 28/03/2017, 09:19 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 2 SOẠN BÀI CÂY CỐI VÀ CUỘC SỐNG CỦA CON NGƯỜI

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Nói với bạn về loài cây mình biết.

a) Đó là cây gì?

b) Cây trồng ở đâu?

c) Cây có lợi ích gì?

Gợi ý:

a) Đó là cây chuối.

b) Cây được trồng ở sau nhà em.

c) Cây cho hoa dùng nấu canh và quả để ăn rất bổ. 

 

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ở cột A.

 

Đáp án: a - 2; b - 1; c - 4; d - 5; e - 3.

 

7. Thảo luận để trả lời câu hỏi sau:

Vì sao hai vợ chồng người nông dân có cuộc sống đầy đủ? (Đọc đoạn 1).

Gợi ý:

Hai vợ chồng người nông dân có cuộc sống đầy đủ nhờ làm lụng chuyên cần. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Đọc từng đoạn, thảo luận để tìm câu trả lời đúng cho mồi câu hỏi sau:

Câu hỏi 1: Trước khi qua đời, ông lão dặn hai con điều gì? (Đọc đoạn 2).

a) Cần cuốc bẫm cày sâu quanh năm.

b) Đào kho báu ở ruộng nhà lên mà dùng.

c) Cần làm đất kĩ để vụ lúa bội thu.

Câu hỏi 2: Vì sao hai người con có mấy vụ lúa liền bội thu? (Đọc đoạn 3).

a) Vì hai người con quanh năm hai sương một nắng, cuốc bẫm cày sâu.

b) Vì hai người con đều không ngại làm ruộng vất vả.

c) Vì hai người con đào kho báu khiến cho đất ruộng được làm kĩ.

Đáp án: Câu hỏi 1: b; Câu hỏi 2: c 

 

2. Trả lời câu hỏi: Hai người con hiểu lời dặn của cha trước khi mất là gì?

Gợi ý:

Lời người cha dặn trước khi mất là: “Phải chuyên cần, chăm chỉ sẽ có ấm no, hạnh phúc”.

 

3. Chơi đóng vai Nói và đáp lời chúc mừng.

- Một em nói lời chúc mừng bạn khi được điểm cao hoặc được cô giáo khen.

- Một em được chúc mừng nói lời đáp.

M: - Chúc mừng cậu được điểm 10!

- Cảm ơn cậu.

Gợi ý:

- Chúc mừng bạn được cô giáo khen.

- Cảm ơn bạn.

- Chúc mừng bạn đạt giải cao trong cuộc thi vẽ.

- Mình cảm ơn các bạn. Sự cổ vũ của các bạn khiến mình rất vui và vô cùng cảm động. 

 

4. Chơi trò: Ghép từ.

- Đến góc học tập lấy bộ thẻ từ: 8 thẻ bên trái màu xanh, 8 thẻ bên phải màu đỏ.

- Ghép một thẻ màu đỏ với một thẻ màu xanh phù hợp để tạo thành tên một loài cây.

Gợi ý:

rau cần, rau lang, rau cải, rau muống, rau ngót, khoai môn, khoai bí, khoai lang, khoai sọ.

 

5. Kể tên các loài cây theo nhóm.

- Tìm tên cây thích hợp điền vào chỗ trống (SGK/7)

Gợi ý:

  Số thứ tự

 Nhóm cây

 Tên cây

 1

 Cây lương thực, thực phẩm

 M: lúa, ngô, sắn, khoai

 2

 Cây ăn quả

 M: cam, nhãn, xoài, nho, lê

 3

 Cây lấy gỗ

 M: xoan, sao, dầu, lim, táu

 4

 Cây bóng mát

 M: bàng, phượng, đa, gạo

 5

 Cây hoa

 M: cúc, hồng, lan, sứ, mai

 

cay coi va cuoc song cua con nguoi