Soạn bài Cóc kiện trời

Thứ ba , 21/03/2017, 15:38 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 3 SOẠN BÀI CÓC KIỆN TRỜI

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Cùng nhau đọc bài đồng dao (SGK/80).

2. Trao đổi để trả lời câu hỏi: Vì sao cần có mưa?

Gợi ý:

Cần có mưa để lấy nước cho con người uống, trồng trọt.

 

3. Quan sát các tranh minh hoạ truyện Cóc kiện Trời dưới đây. Tìm câu văn phù hợp với mỗi tranh (SGK/81).

a) Cóc đánh trống kiện Trời.

b) Cóc rủ các bạn đi kiện Trời.

c) Trời làm mưa xuống trần gian.

d) Trời thua, phải thương lượng với Cóc.

Gợi ý:

Tranh 1: b; Tranh 2: a; Tranh 3: d; Tranh 4: d. 

 

6. Đọc đoạn thơ, đoạn văn dưới đây. Tìm sự vật được nhân hoá, cách nhân hoá và thực hiện các yêu cầu trong phiếu bài tập (SGK/82).

Gợi ý:

PHIẾU BÀI TẬP

  Sự vật được nhân hoá

 Cách nhân hoá

  a) Mầm cây, Hạt mưa Cây đào

 b) Cơn dông, lá gạo, bông gạo, cây gạo 

 

 Dùng từ chỉ trạng thái, hoạt động của người.

 Dùng từ chỉ bộ phận và hoạt động của người.

 Dùng từ chỉ quan hệ, chỉ đặc điểm, hoạt động của người. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THựC HÀNH

2. Làm bài tập dưới đây vào vở (SGK/83).

Em chọn làm bài tập a hoặc b theo hướng dẫn của thầy, cô.

Gợi ý:

Điền vào chỗ trống:

a) s hay x?

cây sào     xào nấu      lịch sử      đối xử

b) o hay ô?

chín mọng     mơ mộng     hoạt động     nước đọng

coc kien troi