Soạn bài Mua kính

Thứ năm , 20/10/2016, 07:46 GMT+7
     

SOẠN BÀI TẬP ĐỌC MUA KÍNH

 

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc

Phát âm đúng và chuẩn xác các tiếng, từ ngữ sau đây: “kính, lười, rằng, sách, giở, khác nhau, vẫn, hay, cháu, phì cười”.

2. Hướng dẫn đọc

Bài văn được viết theo thể truyện, gồm lời người dẫn chuyện và lời của các nhân vật. Khi đọc, em cần phân biệt giọng điệu của từng người.

+ Lời người dẫn chuyện, đọc với giọng điệu bình thường, thong thả như một người đang kể chuyện.

+ Lời của bác bán kính, đọc với giọng điệu lúc thì hỏi han nghi ngờ, lúc thì vui vẻ bảo ban khuyên nhủ, dạy bảo.

+ Lời của cậu bé, với giọng điệu hồn nhiên ngây ngô.

 

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

1. Giải nghĩa từ ngữ khó

- “kính”: đồ dùng đeo để bảo vệ mắt hoặc để nhìn được rõ hơn gồm một khung gọng có lắp hai miếng kính nhỏ. Có nơi gọi là gương hoặc kính.

- “lười”: ngại làm việc, ít chịu cố gắng.

- “ngạc nhiên”: rất lấy làm lạ, cảm thấy là hoàn toàn bất ngờ đối với mình.

- “phì cười”: bật ra tiếng cười vì không nén nhịn được.

2. Tìm hiểu nội dung

* Câu hỏi 1. Cậu bé mua kính để làm gì?

- Gợi ý: Cậu bé mua kính để................. sách. Vì cậu tưởng hễ đeo kính vào là có thể .....................

* Câu hỏi 2. Cậu bé đã thử kính như thế nào?

- Gợi ý: Cậu bé đã thử đến ...................  

* Câu hỏi 3. Tại sao bác bán kính phì cười?

- Gợi ý: Bác bán kính phì cười là vì bác thây cậu bé không biết chữ mà lầm tưởng hễ .......................

mua kinh soan bai mua kinh