Soạn bài Mục lục sách

Thứ tư , 19/10/2016, 09:34 GMT+7
     

SOẠN BÀI MỤC LỤC SÁCH

 

A. KĨ NĂNG ĐỌC

1. Luyện đọc

Phát âm đúng, chuẩn xác những tiếng, từ, ngữ sau: “mục lục sách, tuyển tập truyện, Huy Phương, học trò cũ, vương quốc, vắng, vàng, cổ tích”.

2. Hướng dẫn đọc

Đây là một văn bản giúp học sinh dò tìm tên tác giả, tác phẩm, nằm ở trang nào trong cuốn sách, tiện cho việc học, đọc không mất thời gian tìm kiếm. Khi đọc và dò tìm phải đọc theo hàng ngang từ cột số thứ tự cho đến cột trang. Cứ qua mỗi cột phải ngừng nghỉ tách bạch rõ ràng. Không đọc nhánh, liếng thoắng. Đọc to, rõ, không ngắc ngứ.

 

B. TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

1. Giải nghĩa từ ngữ khó

- “mục lục”: bản ghi các đề mục với số trang theo trình tự trình bày trong một cuốn sách, đế ở đầu hoặc ở cuối quyển sách.

- “tuyển tập”: sách tập hợp nhiều bài, nhiều tác phẩm được tuyển chọn.

- “tác phẩm”: từ chỉ truyện, thơ, tranh, tượng... do nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, điêu khắc sáng tạo ra.

- “tác giả”: người sáng tạo ra một tác phẩm văn học, khoa học, nghệ thuật.

- “vương quốc”: đất nước có vua đứng đầu.

2. Tìm hiếu nội dung

* Câu hỏi 1. Tuyển tập này có nhừng truyện nào?

- Gợi ý: Tuyển tập này có những truyện: “Mùa quả Cọ, ”

* Câu hỏi 2. Truyện “Người học trò cũ” ở trang nào?

- Gợi ý: Em dò tìm mục “Tác phẩm” từ trên xuống dưới, đến tên truyện “Người học trò cũ” thì dừng lại rồi nhìn sang cột “trang”, em sẽ thấy con số chỉ “trang” của truyện đó được in trong tuyển tập.

* Câu hỏi 3. Truyện “Mùa quả Cọ” của nhà văn nào?

- Gợi ý: Em dò tìm cột "Tác phẩm”, đến tên truyện “Mùa quả cọ” thì dừng lại rồi nhìn sang trái theo hàng ngang, em sẽ tìm được tên tác giả.

* Câu hỏi 4. Mục lục sách để làm gì?

- Gợi ý: Em xem lại nghĩa của từ “mục lục” có bao nhiêu cột, từng cột ghi những nội dung gì, những nội dung đó giúp em hiểu biết được những gì về cấu trúc quyển sách. Đó chính là câu trả lời cho câu hỏi trên. 

* Câu hỏi 5. Tập tra mục lục sách Tiếng Việt 2 tập I - Tuần 5.

- Gợi ý: Em mở quyển sách Tiếng Việt 2 tập I ở cuối cuốn sách, dò tìm tuần thứ 5, xem chủ điểm gì, rồi nhìn sang cột thứ 2 theo hàng ngang, đọc lên tên phân môn, đọc tiếp cột nội dung (cũng theo hàng ngang) bài gì, số tiết? Cứ như thế đọc cho đến hết tuần.

muc luc sach soan bai muc luc sach