Soạn bài Sinh ra từ một mẹ

Thứ tư , 29/03/2017, 08:35 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 2 SOẠN BÀI SINH RA TỪ MỘT MẸ

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Nói tên các dân tộc thiểu số mà em biết.

Gợi ý:

Tên các dân tộc thiểu số: Sáu chỉ, Tà - ôi, Pu Péo, Phù Lá, Tu Dí, Mường, Khơ Mú, Ba-ba.

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Điền chữ phù hợp vào chỗ trống.

Chọn bài tập a hoặc b theo hướng dẫn của thầy, cô (SGK/63)

a) Điền l hoặc n:

b) Điền v hoặc d:

Gợi ý:

a) Bác làm nghề chờ đò đã năm năm ...... ay. Với chiếc thuyền ........ an ........ ênh đênh trên mặt nước, ngày này qua tháng khác, bác chăm ........ o đưa khách qua ........ ại trên sông.

b) Đi đâu mà ....... ội mà ........ àng

ấp phải đá, mà quàng phải ......... ây

Thong thả như chúng em đây

Chẳng đá nào ấp, chẳng ......... ây nào quàng.

(Ca dao) 

 

2. Chơi: Thi tìm từ nhanh.

Chọn a hoặc b theo hướng dẫn của thầy, cô.

a) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng l hoặc n, có nghĩa như sau:

- Vật dùng để nấu cơm.

- Đi qua chỗ có nước.

- Sai sót, khuyết điểm.

b) Từ chứa tiếng bắt đầu bằng v hoặc d, có nghĩa như sau:

- Trái nghĩa với buồn.

- Mềm nhưng bền, khó làm đứt.

- Bộ phận cơ thể nối tay với thân mình.

Gợi ý:

  a) - nồi

 -  lội

 -  lỗi

 b) - vui

 - dai

 - vai

 

4. Đáp lời từ chối.

a) Đọc lời các nhân vật trong tranh (SGK/64).

b) Đáp lời từ chối trong các tình huống sau:

Tình huống 1: Em muốn mượn người bạn của mình quyển truyện. Người bạn đó nói: “Truyện này tớ cũng đi mượn”.

Tình huống 2: Em nhờ bố làm giúp bài tập vẽ. Bố nói: “Con cần tự làm bài chứ!”

Tình huống 3: Em xin đi chợ cùng mẹ. Mẹ nói: “Con ở nhà học bài đi”.

Gợi ý:

Tình huống 1:

- Thế à! Khi nào đọc xong, bạn kể cho mình nghe với.

Tình huống 2:

- Vâng ạ! Con sẽ cố gắng.

Tình huống 3:

- Thưa mẹ, con học xong rồi ạ. Con đi cùng mẹ nhé?

sinh ra tu mot me