• Tả một cảnh sông nước

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn các bạn viết bài văn tả một cảnh sông nước (một vùng biển, một dòng sông, một con suối hay một hồ...
  • Soạn bài Cảnh sông nước

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 5 bài Cảnh sông nước chương trình thí điểm mới VNEN. Thẻ...
  • Tuần 7: Luyện tập tả cảnh sông nước (Vịnh Hạ Long)

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn các bạn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 5 tuần 7 Luyện tập tả cảnh sông nước (Vịnh Hạ...