• Phân tích bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và nêu cảm nghĩ của em về bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu để thấy được tình đồng...
  • Soạn bài đồng chí

    Bài thơ về tình đồng chí đồng đội làm hiện lên vẻ đẹp bình dị mà cao cả của người lính cách mạng, cụ thể ở đây là anh bộ đội...