Tập làm văn lớp 2 tuần 6

Thứ năm , 20/10/2016, 07:46 GMT+7
     

TUẦN 6: TẬP LÀM VĂN

Đọc mục lục của một tập truyện thiếu nhi. Ghi lại tên hai truyện, tên tác giả và số trang theo thứ tự trong mục lục.

* Tên tập truyện: Túp lều của chú Tom  

STT  Tên truyện Tác giả  Trang
 1

 Ông Shelby

 bán nô lệ

 Nguyên tác: Harriet Beecher

 Stowe bản dịch: Lê Thanh Lộc

 7
2  Đồn điền sông Hồng

 Nguyên tác: Harriet Beecher Stowe

 bản dịch: Lê Thanh Lộc

115

 

 

 

 
tap lam van lop 2 tuan 6 doc muc luc cua mot tap truyen thieu nhi