• Soạn bài Trên chiếc bè

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 bài trên chiếc bè. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Chính tả lớp 2 tuần 4

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 phần chính tả. Để điền “r”, “d” hoặc “gi” vào...
 • Soạn bài Bím tóc đuôi sam

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 bài Bím tóc đuôi sam. Đọc đúng và chuẩn xác các...
 • Tuần 3: Sắp xếp câu trong bài Lập danh sách học sinh

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 phần tập làm văn Sắp xếp câu trong bài Lập danh...
 • Soạn bài Gọi bạn

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 3 bài Gọi bạn. Phát âm đúng và chuẩn xác những...
 • Luyện từ và câu lớp 3 tuần 3 (so sánh - dấu chấm)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 3 phần luyện từ và câu (so sánh - dấu chấm). Quan...
 • Soạn bài Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2a (năm học 2003 - 2004)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 3 bài Danh sách học sinh tổ 1 lớp 2a (năm học 2003...
 • Chính tả lớp 2 tuần 3

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 3 phần chính tả. Để điền “ng” hoặc “ngh” vào chỗ...
 • Soạn bài Bạn của Nai nhỏ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 3 bài bạn của Nai nhỏ. Phát âm đúng và chuẩn xác...
 • Chính tả lớp 2 tuần 2

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 phần chính tả. Em đọc lại bảng chữ cái theo thứ...
 • Tuần 2: Chào hỏi - tự giới thiệu (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 phần tập làm văn Chào hỏi - tự giới thiệu. Dựa...
 • Soạn bài Mít làm thơ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 bài Mít làm thơ. Đây là bài văn viết theo lối kể...
 • Luyện từ và câu lớp 2 tuần 2 (từ ngữ về học tập)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 phần luyện từ và câu. Em đọc lại 3 câu đã cho....
 • Soạn bài Làm việc thật vui

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 bài 5 Làm việc thật vui. Đây là một bài văn viết...
 • Chính tả lớp 2 tuần 1

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi trong sách tiếng việt lớp 2 tuần 1 phần chính tả Có công mài sắt có...
 • Soạn bài Phần thưởng

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 2 bài 2 bài Phần thưởng. Phát âm đúng và chuẩn xác...
 • Tuần 1: Tự giới thiệu (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 1 phần tập làm văn Tự giới thiệu. Phương Thảo và...
 • Soạn bài Ngày hôm qua đâu rồi ?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 1 bài 2 ngày hôm qua đâu rồi. Đây là bài thơ được...
 • Luyện từ và câu lớp 2 tuần 1

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 1 bài 2 luyện từ và câu. Em quan sát kỹ các hình...
 • Soạn bài Tự thuật

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi trong sách tiếng việt lớp 2 tuần 1 bài 2 Tự thuật. Đây là một văn bản tự...