• Soạn bài Hãy yêu bố nhé

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 giáo cho phép Chi hái hoa dành cho Chi vì trái tim nhân...
 • Kể với bạn về bố của mình

  Bố mình tên Hải. Năm nay, bố được 40 tuổi. Bố là kĩ sư xây dựng nên bố thường giám sát công trình ở công trường. Ở nhà, bố...
 • Soạn bài Công ơn cha mẹ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 bài Công ơn cha mẹ chương trình thí điểm mới VNEN. Bài...
 • Soạn bài Con sẽ luôn ở bên mẹ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 bài Con sẽ luôn ở bên mẹ chương trình thí điểm mới VNEN....
 • Tập làm văn lớp 2 tuần 17

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 phần tập làm văn đề bài như sau: Bố đi công tác...
 • Ôn Tập Và Kiểm Tra Cuối Học Kì 1 Tiếng Việt Lớp 2

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi ôn tập và kiểm tra tiếng việt cuối học kì 1 lớp 2 tuần 18 tiết 1, 2, 3,...
 • Soạn bài Thêm sừng cho ngựa

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 bài 48 tập đọc Thêm sừng cho ngựa. Đọc đúng và...
 • Tuần 17: Từ ngữ về vật nuôi Câu kiểu Ai thế nào?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 phần luyện từ và câu Từ ngữ về vật nuôi Câu kiểu...
 • Soạn bài Gà Tỉ Tê với Gà

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 bài tập đọc Gà "Tỉ Tê" với Gà. Đọc đúng và chuẩn...
 • Chính tả lớp 2 tuần 17

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 phần chính tả Tìm Ngọc và Thêm sừng cho Ngựa....
 • Soạn bài Tìm ngọc

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 17 bài tập đọc Tìm Ngọc. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Tuần 16: Khen ngợi Kể ngắn về con vật Lập thời gian biểu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 16 phần tập làm văn Khen ngợi. Kể ngắn về con vật....
 • Soạn bài Đàn gà mới nở

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 16 bài tập đọc Đàn gà mới nở. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Tuần 16: Từ chỉ tính chất. Câu kiểu Ai thế nào?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 16 bài luyện từ và câu Từ chỉ tính chất. Câu kiểu...
 • Soạn bài Thời gian biểu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 16 bài tập đọc Thời gian biểu. Phát âm đúng và...
 • Chính tả lớp 2 tuần 16

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 4 tuần 16 phần chính tả Con chó nhà hàng xóm và Đàn gà mới...
 • Soạn bài Con chó nhà hàng xóm

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 16 bài tập đọc Con chó nhà hàng xóm. Đọc đúng và...
 • Soạn bài Con biết lỗi rồi ạ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 bài Con biết lỗi rồi ạ chương trình thí điểm mới VNEN....
 • Soạn bài Biết ơn ông bà

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 bài Biết ơn ông bà chương trình thí điểm mới VNEN. Bà...
 • Được tin quê nhà bị bão, bố mẹ em về thăm ông bà. Em hãy viết 2-3 câu thăm hỏi ông bà

  Qua báo, đài, cháu biết quê mình bị bão, cháu lo lắng vô cùng. Ông, bà vẫn bình yên, khỏe mạnh phải không? Nhà cửa, ruộng vườn...