Tuần 3: Sắp xếp câu trong bài Lập danh sách học sinh

Thứ ba , 18/10/2016, 12:12 GMT+7
     

TUẦN 3: TẬP LÀM VĂN

 

1. Ghi số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào ô trống dưới tranh (trang 12) theo đúng diễn biến câu chuyện gọi bạn.

1-1. Gợi ý:

Em đọc lại câu chuyện “gọi bạn” ở phần môn tập đọc trang 28 đế nắm diễn biến câu chuyện, rồi quan sát các bức tranh, xem bức tranh nào là số 1, 2, 3, 4 em điền vào các số cho phù hợp với diễn biến câu chuyện.

1-2. Thực hành:

Em điền như sau:

* Bức tranh 1: số 1

* Bức tranh 2: số 2

* Bức tranh 3: số 3

* Bức tranh 4: số 4

 

2. Ghi số thứ tự 1, 2, 3, 4 vào ô trống theo đúng diễn biến câu chuyện “Kiến và chim gáy”.

2-1. Gợi ý:

Em đọc lại 4 câu đả cho, điền xem câu đầu tiên khởi đầu câu chuyện là câu nào, để từ câu này dẫn đến các câu khác (hoạt động 1 đến hoạt động 2, 3, 4) theo thứ tự diễn biến của sự việc, là em có thể điền đúng.

2-2. Thực hành:

Em có thể điền như sau:

3 - Chim gáy đậu trên cây, thấy kiến bị nạn, vội bay đi gắp một cành khô thả xuống dòng suôi để cứu bạn.

1- Một hôm, kiến khát quá, bèn bò xuống suối uống nước.

4 - Kiến bám vào cành cây và thoát chết.

2 - Chẳng may trượt ngã, kiến bị dòng nước cuốn đi.

 

3. Lập danh sách một nhóm từ 3 đến 5 bạn trong tổ học tập của em theo bảng đã cho.

STT

Họ và tên

Nam / nữ

Ngày sinh

Nơi ở

1

 Võ Hoàng Cương

Nam

14/8/1996

 Số 3 đường Trương  Định, phường 3 thị xã  Tân An

2

 Lê Hùng Dũng

Nam

12/4/1996

 Số 18 đường Trương  Định, phường 3, thị xã  Tân An

3

 Trần Diệu Loan

Nữ

16/11/1996

 Số 6 đường Lê Lai  phường 4 thị xã Tân An