Tuần 5: Luyện tập làm báo cáo thống kê

Thứ bảy , 08/10/2016, 10:27 GMT+7
     

TUẦN 5: LUYỆN TẬP LÀM BÁO CÁO THÔNG KÊ

1. Thống kê kết quả học tập trong tuần của em

Họ và tên: Lê Thị Nga, tố 3, lớp 5C

Thứ

ĐIỂM

Từ

0 -4

 Từ

5-6

 Từ 

7 - 8 

 Từ

9 - 10

2

0

0

1

1

3

0

1

0

2

4

0

0

1

2

5

0

0

0

3

6

0

1

1

1

Cộng

0

2

3

9

 

2. Thống kê kết quả học tập trong tuần của từng thành viên trong tố và cả tổ.

  STT  

 Họ và tên

ĐIỂM

 Từ 0 -4 

   Từ 5 – 6 

 Từ 7 – 8 

 Từ 9 - 10 

1

 Lê Văn Ơn 

0

 

4

3

2

 Trần Kim Bảo 

0

0

4

4

3

 Nguyễn Ngọc Cường 

0

0

5

3

4

 Lê Thành Đạt

0

0

3

5

5

 Võ Kiên Giang

0

 

5

2

6

 Đỗ Ngọc Hà

0

0

6

2

7

 Bùi Thị Phượng

0

0

4

4

8

 Phạm Tuyết Trinh

0

0

2

6

 

 Cộng

0

2

33

29