Tuần 5: Trả lời câu hỏi Đặt tên cho bài Luyện tập về mục lục sách

Thứ tư , 19/10/2016, 19:21 GMT+7
     

TUẦN 5: TẬP LÀM VĂN

 

1. Dựa vào các tranh trong “Vở bài tập Tiếng Việt, tập 1” trang 20, 21 trả lời các câu hỏi:

* Bức tranh 1. Bạn trai đang vẽ trên đâu?

- Bạn trai đang vẽ trên một bức tường trắng nơi công cộng.

* Bức tranh 2. Bạn trai nói gì với bạn gái?

- Bạn trai chỉ vào bức tranh mình vẽ trên tường nói với bạn gái: “Mình vẽ có đẹp không?”

* Bức tranh 3. Bạn gái nhận xét như thế nào?

- Bạn gái nhận xét: “Đẹp thì có đẹp đấy nhưng vẽ lên tường làm xấu trường lớp”.

* Bức tranh 4. Hai bạn đang làm gì?

- Hai bạn đang quét vôi lại bức tường chỗ bạn trai vừa vẽ bậy lên đấy.

 

2. Đặt tên cho câu chuyện

Căn cứ vào nội dung câu chuyện, em có thể đặt tên cho câu chuyện như sau:

“Đẹp mà không đẹp”, “Bức tranh vẽ không đúng chỗ”, “Vẽ bậy”.

 

3. Viết tên các bài tập đọc trong tuần 6.

3-1. Gợi ý

Em mở mục lục quyển sách “Tiếng Việt 2, tập 1” trang 155, 156 xem tuần 6 (chủ điểm trường học) dùng bút chì đánh dấu các bài tập đọc (gồm 3 bài) rồi viết vào vở bài tập 3 bài đó.

1- 2. Thực hành

“Mẩu giấy vụn”, “Ngôi trường mới”, “Mua kính”. 

tập làm văn lớp 2 tuần 5