Soạn văn lớp 8 (cho cả năm)

Soạn văn lớp 8 cho học kì 1 và học kì 2, bạn không còn phải bận tâm đi tìm kiếm tài liệu cho mỗi lần soạn bài. Bạn...
 • Soạn bài Hịch Tướng Sĩ

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Quốc Tuấn lớp 8 học kì 2 tiết 93, 94. Tội ác và sự ngang ngược của kẻ thù...
 • Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu)

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài Chiếu Dời Đô (Thiên Đô Chiếu) của Lý Công Uẩn lớp 8 học kì 2 tiết 90. Đây là đoạn văn có tính chất...
 • Soạn bài hành động nói tiếp theo

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài hành động nói tiếp theo tiết 95 lớp 8 học kì 2. Tác dụng của hình thức diễn đạt đó trong việc động...
 • Soạn bài hành động nói lớp 8

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài hành động nói lớp 8 học kì 2 môn ngữ văn. í Thông nói với Thạch Sanh nhằm mục đích để dọa Thạch Sanh...
 • Soạn bài câu phủ định lớp 8

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu phủ định lớp 8 tiết 91 lớp 8 học kì 2. Câu (a) dùng để khẳng định việc “Nam đi Huế” là có diễn...
 • Soạn bài Đi Đường (Tẩu lộ)

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài Đi Đường (Tẩu lộ) lớp 8 tập 2 bài 30. Ba câu thơ đầu miêu tả sự gian nan, khó khăn đi đường núi để...
 • Soạn bài câu cảm thán

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu cảm thán lớp 8 học kì 2 môn ngữ văn tiết 86. Đặc điểm hình thức cho biết đó là câu cảm thán: có...
 • Soạn bài câu trần thuật

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu trần thuật lớp 8 học kì 2 môn ngữ văn tiết 89. rình bày suy nghĩ của người viết về lòng yêu nước...
 • Soạn bài Ngắm Trăng (Vọng Nguyệt)

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài ngắm trăng (vọng nguyệt) lớp 8 học kì 2. Câu thứ nhất dịch sát với nguyên tác, câu thứ hai của...
 • Soạn bài câu cầu khiến

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu cầu khiến lớp 8 tập 2 bài 20. Trong những đoạn trích trên, các câu sau là câu cầu khiến, Chức...
 • Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh

  Hướng dẫn các bạn soạn bài Thuyết minh về một danh lam thắng cảnh lớp 8 học kì 2. Đây là bài tập làm văn cho các bạn bắt đầu...
 • Soạn bài ôn tập về văn bản thuyết minh

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài ôn tập về văn bản thuyết minh lớp 8 học kì 2 bài 20. Văn bản thuyết minh là kiểu văn bản thông dụng...
 • Soạn bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh lớp 8 học kì 2. Đoạn văn a và b có câu chủ đề đầu đoạn, có...
 • Soạn bài thuyết minh về một phương pháp cách làm

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài thuyết minh về một phương pháp cách làm lớp 8 học kì 2. Cách làm được trình bày cái nào làm trước,...
 • Soạn bài Quê Hương

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài Quê Hương của Tế Hanh lớp 8 tiết 77. Hình ảnh so sánh (con tuấn má) và một loạt từ ngữ: hăng, phăng,...
 • Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu nghi vấn tiếp theo lớp 8 học kì 2. Có biết không ? Lính đâu ? Sao bây dám để cho nó chạy xồng...
 • Soạn bài khi con tu hú

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài khi con tu hú - Tố Hữu lớp 8 học kì 2. Nhan đề bài thơ là một vế phụ của một câu trọn ý. Khi con tu...
 • Soạn bài tức cảnh Pắc Bó

  Hướng dẫn các bạn soạn bài tức cảnh Pắc Bó lớp 8 học kì 2 tiết 81. Bài thơ thuộc thể thơ tứ tuyệt. Một số bài thơ cùng thể thơ...
 • Soạn bài Nhớ Rừng

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài nhớ rừng của Thế Lữ lớp 8 học kì 2 tiết 73, 74. Cảnh ngộ bi kịch – bị tù hãm, bị biến thành thứ đồ...
 • Soạn bài câu nghi vấn lớp 8

  Hướng dẫn các bạn Soạn bài câu nghi vấn lớp 8 học kì 2. Chú mình muốn cùng tớ đùa vui không ? Đùa trò gì ? Cái gì thế ? Chị cóc...