Học Tốt Ngữ Văn - RSS Để Học Tốt Ngữ Văn là blog hướng dẫn các bạn soạn bài lớp 6, lớp 7, lớp 8, lớp 9, lớp 10, lớp 11, lớp 12 và các bài văn mẫu hay. Hãy vào Học Tốt Ngữ Văn mỗi ngày để làm văn hay hơn các bạn nhé. - RSS https://hoctotnguvan.net/ Bài 75: Phép trừ phân số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 75 Phép trừ phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Nói cách trừ hai phân số có cùng mẫu số với bạn, nêu ví dụ minh hoạ. Em viết hai phân số có cùng mẫu số rồi đố bạn trừ hai phân số đó. ]]>
Fri, 2017 04 28, 23:18:48 https://hoctotnguvan.net//bai-75-phep-tru-phan-so-24-3205.html
Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 74 Phép cộng phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Một người đi xe máy giờ thứ nhất đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/5 quãng đường. Hỏi cả hai giờ người đó đi đươc bao nhiêu phần quãng đường? ]]>
Fri, 2017 04 28, 23:09:37 https://hoctotnguvan.net//bai-74-phep-cong-phan-so-tiep-theo-24-3204.html
Bài 73: Phép cộng phân số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 73 Phép cộng phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 3/7 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 2/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho? ]]>
Fri, 2017 04 28, 22:53:56 https://hoctotnguvan.net//bai-73-phep-cong-phan-so-24-3203.html
Bài 72: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 72 Em ôn lại những gì đã học chương trình thí điểm mới VNEN. a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây (SGK/55) b) Rút gọn phân số: 4/6; 9/12; 10/20; 8;18 ]]>
Fri, 2017 04 28, 22:45:14 https://hoctotnguvan.net//bai-72-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-toan-lop-4-24-3202.html
Bài 71: So sánh hai phân số khác mẫu số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 71 So sánh hai phân số khác mẫu số chương trình thí điểm mới VNEN. Bác Nam sử dụng 2/5 diện tích mảnh vườn để trồng rau, 3/10 diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích đất trồng rau nhiều hơn hay diện tích trồng hoa nhiều hơn? Tại sao? ]]>
Fri, 2017 04 28, 22:34:25 https://hoctotnguvan.net//bai-71-so-sanh-hai-phan-so-khac-mau-so-24-3201.html
Bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 70 So sánh hai phân số cùng mẫu số chương trình thí điểm mới VNEN. Chú Bình lát nền một căn phòng trong hai ngày. Trong ngày thứ nhất chú lát được 3/5 diện tích căn phòng, ngày thứ hai chú lát được 2/5 diện tích căn phòng. Hỏi trong ngày nào chú Binh lát nền căn phòng được nhiều hơn? Tại sao? ]]>
Fri, 2017 04 28, 22:04:40 https://hoctotnguvan.net//bai-70-so-sanh-hai-phan-so-cung-mau-so-24-3200.html
Bài 69: Luyện tập (toán lớp 4)
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 69 Luyên tập chương trình thí điểm mới VNEN. Em hãy viết hai phân số bất kì, tìm mẫu số chung và quy đồng mẫu số hai phân số đó. ]]>
Fri, 2017 04 28, 21:50:11 https://hoctotnguvan.net//bai-69-luyen-tap-toan-lop-4-24-3199.html
Bài 68: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 68 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) chương trình thí điểm mới VNEN. Em hãy viết hai phân số bất kì (có mẫu số bé hơn 10) rồi quy đồng mẫu số hai phân số đó. ]]>
Fri, 2017 04 28, 21:34:35 https://hoctotnguvan.net//bai-68-quy-dong-mau-so-cac-phan-so-tiep-theo-24-3198.html
Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số
Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Hãy viết các phân số lần lượt bằng 5/6; 9/8 và có mẫu số chung là 24. ]]>
Fri, 2017 04 28, 21:13:36 https://hoctotnguvan.net//bai-67-quy-dong-mau-so-cac-phan-so-24-3197.html
Bài 66: Rút gọn phân số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 66 Rút gọn phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3, sau đó tiếp tục cùng chia nhẩm cho 5. ]]>
Fri, 2017 04 28, 20:47:20 https://hoctotnguvan.net//bai-66-rut-gon-phan-so-24-3196.html
Bài 65: Phân số bằng nhau
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 65 Phân số bằng nhau chương trình thí điểm mới VNEN. Em hãy tìm 3 phân số bằng phân số 1/2 và viết vào vở. Giải thích cho bố mẹ nghe tại sao các phân số em tìm được lại bằng phân số 1/2. ]]>
Fri, 2017 04 28, 18:33:01 https://hoctotnguvan.net//bai-65-phan-so-bang-nhau-24-3195.html
Bài 64: Luyện tập (toán lớp 4)
Mỗi đoạn thẳng dưới đây được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Hãy vẽ hai đoạn thẳng CD và MN vào vở rồi viết vào chỗ chấm (theo mẫu). Viết Đọc 3/10 m Ba phần mười mét 1/4 giờ Một phần tư giờ 8/10 km Tám phần mười ki-lô-mét 1/2 kg Một phần hai ki-lô-gam ]]>
Fri, 2017 04 28, 18:19:38 https://hoctotnguvan.net//bai-64-luyen-tap-toan-lop-4-24-3194.html
Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 63 Phân số và phép chia số tự nhiên chương trình thí điểm mới VNEN. Em hãy viết phân số chỉ số phần bánh mỗi người nhân được sau khi chia đều: a) 5 cái bánh cho 3 người; b) 3 cái bánh cho 2 người. ]]>
Fri, 2017 04 28, 18:01:56 https://hoctotnguvan.net//bai-63-phan-so-va-phep-chia-so-tu-nhien-24-3193.html
Bài 62: Phân số
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 62 Phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Em viết một phân số vào vở, đọc phân số đó và nói cho bố mẹ nghe trong phân số em vừa viết đâu là mẫu số, đâu là tử số. ]]>
Fri, 2017 04 28, 17:36:01 https://hoctotnguvan.net//bai-62-phan-so-24-3192.html
Bài 61: Diện tích hình bình hành
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 61 Diện tích hình bình hành chương trình thí điểm mới VNEN. Một mảnh đất trồng hoa hình bình hành có độ dài đáy là 40dm, chiều cao là 25dm. Tính diện tích của mảnh đất đó. ]]>
Fri, 2017 04 28, 17:22:04 https://hoctotnguvan.net//bai-61-dien-tich-hinh-binh-hanh-24-3191.html
Bài 60: Hình bình hành
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 60 Hình bình hành chương trình thí điểm mới VNEN. Hình 1: hình chữ nhật, hình 2: hình tứ giác, hình 3: hình tam giác, hình 4: hình tròn, hình 5: hình bình hành, hình 6: hình vuông. ]]>
Fri, 2017 04 28, 17:03:11 https://hoctotnguvan.net//bai-60-hinh-binh-hanh-24-3190.html
Bài 59: Ki-lô-mét Vuông
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 59 Ki-lô-mét Vuông chương trình thí điểm mới VNEN. Cho biết mật độ dân số chỉ số dân trung bình sinh sống trên diện tích 1km2. Biểu đồ dưới dây nói về mật độ dân số của ba thành phố lớn (theo số liệu năm 2009). ]]>
Thu, 2017 04 27, 15:26:38 https://hoctotnguvan.net//bai-59-ki-lo-met-vuong-24-3189.html
Bài 58: Em đã học được những gì ? (toán lớp 4)
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 58 Em đã học được những gì chương trình thí điểm mới VNEN. a) Viết tên cặp cạnh song song với nhau; b) Viết tên các cặp cạnh vuông góc với nhau; c) Viết tên các góc vuông, góc nhọn, góc tù trên hình vẽ. ]]>
Thu, 2017 04 27, 14:14:26 https://hoctotnguvan.net//bai-58-em-da-hoc-duoc-nhung-gi-toan-lop-4-24-3188.html
Bài 57: Em ôn lại những gì đã học
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 57 Em ôn lại những gì đã học chương trình thí điểm mới VNEN. Em đố mẹ (bố hoặc anh, chị) nói một số bất kì có năm chữ số. Không làm tính chia, em hãy nói ngay số đó có chia hết hay không chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 hoặc cho 10. Em giải thích vì sao biết được như vậy. ]]>
Thu, 2017 04 27, 14:05:03 https://hoctotnguvan.net//bai-57-em-on-lai-nhung-gi-da-hoc-24-3187.html
Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3
Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soan bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 56 Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 chương trình thí điểm mới VNEN. Một đàn gà có nhiều hơn 30 con và ít hơn 40 con. Biết rằng số con gà là một số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3. Tìm số con gà. ]]>
Thu, 2017 04 27, 13:48:00 https://hoctotnguvan.net//bai-56-dau-hieu-chia-het-cho-9-dau-hieu-chia-het-cho-3-24-3186.html