Soạn văn lớp 10 HK 1 & 2

Thứ ba , 14/06/2016, 17:34 GMT+7
     

Học Tốt Ngữ Văn 10 tổng hợp bộ bài soạn văn học kì 1 và học kì 2. Bộ bài soạn này xuyên suốt quá trình học lớp 10 và sẽ giúp các bạn chuẩn bị bài tốt hơn trước khi lên lớp.

Hãy share cho những bạn khác nhé các bạn !!! 

 

Tuần 1:

Soạn bài tổng quan văn học Việt Nam

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2:

Soạn bài khái quát văn học dân gian Việt Nam

Soạn bài hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếp theo

Soạn bài văn bản

Tuần 3:

Soạn bài chiến thắng Mtao Mxây

Soạn bài văn bản tiếp theo

Tuần 4:

Soạn bài truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

Soạn bài lập dàn ý bài văn tự sự

Tuần 5:

Soạn bài Uy-lít-xơ trở về

Tuần 6:

Soạn bài Ra-ma buộc tội

Soạn bài chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7:

Soạn bài Tấm Cám

Soạn bài miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự

Tuần 8:

Soạn bài tam đại con gà

Soạn bài nhưng nó phải bằng hai mày

Tuần 9:

Soạn bài ca dao thân than, yêu thương, tình nghĩa

Soạn bài đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10:

Soạn bài ca dao hài hước

Soạn bài lời tiễn dặn

Soạn bài luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11:

Soạn bài ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12:

Soạn bài khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

Soạn bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13:

Soạn bài tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão

Soạn bài cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi

Soạn bài tóm tắt văn bản tự sự

Tuần 14:

Soạn bài Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Soạn bài đọc Tiểu Thanh kí của Nguyễn Du

Soạn bài phong cách ngôn ngữ sinh hoạt tiếp theo

Tuần 15:

Soạn bài vận nước

Soạn bài có bệnh bảo mọi người

Soạn bài hứng trở về

Soạn bài tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng

Soạn bài thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ

Tuần 16:

Soạn bài cảm xúc mùa thu

Soạn bài trình bày một vấn đề

Tuần 17:

Soạn bài lập kế hoạch cá nhân

Soạn bài thơ Hai-cư của Ba-sô

Soạn bài Lầu Hoàng Hạc của Thôi Hiệu 

Soạn bài nỗi oan của người phòng khuê của Vương Xương Linh

Soạn bài khe chim kêu

Tuần 18:

Soạn bài các hình thức, kết câu của văn bản thuyết minh

Soạn bài lập dàn ý bài văn thuyết minh

 

----------- NGHỈ TẾT ------------

 

Tuần 19:

Soạn bài Phú sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu

Soạn bài Nhà nho vui cảnh nghèo

Soạn bài Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tuần 20:

Soạn bài Thư dụ Vương Thông lần nữa

Soạn bài Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 21:

Soạn bài Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo)

Soạn bài Nguyễn Trãi

Soạn bài Hiền tài là nguyên khí quốc gia

Soạn bài Phẩm bình nhân vật lịch sử                    

Tuần 22:

Soạn bài Tựa "Trích diễm thi tập"

Soạn bài Thái phó Tô Hiến Thành    

Tuần 23:

Soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ

Soạn bài Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn

Soạn bài Luyện tập đọc – hiểu văn bản văn học

Tuần 24:

Soạn bài Chuyện chức phán sự đền Tản Viên

Soạn bài Luyện tập về liên kết trong văn bản

Soạn bài Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 25:

Soạn bài Hồi trống Cổ Thành

Soạn bài Luận điểm trong bài văn nghị luận                                       

Tuần 26:

Soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

- Soạn bài Dế chọi

Soạn bài Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ

Tuần 27:

Soạn bài Nỗi sầu oán của người cung nữ                                            

Tuần 28:

Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du

Soạn bài Luyện tập về từ Hán Việt

Tuần 29:

Soạn bài Trao duyên

Soạn bài Nỗi thương mình

Soạn bài Thề nguyền

Soạn bài Thực hành thao tác chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch      

Tuần 30:

Soạn bài Chí khí anh hùng

Soạn bài Nguyễn Du

Soạn bài Ngọc Hoa đối mặt với bạo chúa

Soạn bài Thực hành viết các đoạn văn chứng minh, giải thích, quy nạp, diễn dịch 

Tuần 31:

Soạn bài Khái quát lịch sử tiếng Việt

Soạn bài Luyện tập trình bày một vấn đề

Tuần 32:

Soạn bài Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt

Tuần 33:

Soạn bài Tổng kết lịch sử văn học Việt Nam thời trung đại

Soạn bài Văn bản quảng cáo

Soạn bài Ôn tập vê Làm văn

Tuần 34:

Soạn bài Ôn tập tiếng Việt

- Soạn bài Viết văn bản báo cáo

 

---------- NGHỈ HÈ ----------       

soan van lop 10 hoc tot ngu van 10