Luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 (Gia đình Ôn tập câu: Ai là gì ?)

Thứ tư , 19/10/2016, 09:32 GMT+7
     

TUẦN 4: LUYỆN TỪ VÀ CÂU

 

1. Điền từ thích hợp vào bảng sau:

 

2. Đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi về:

a) Ngày, tháng, năm.

b) Tuần, ngày trong tuần (thứ).

2-1. Gợi ý:

Dựa vào mẫu đã cho, em suy nghĩ để đặt câu hỏi rồi tự trả lời các câu đặt ra theo các nội dung a, b cho trước.

2- 2. Thực hành:

a) * Câu hỏi: Tháng này là tháng mấy?

- Trả lời: Tháng này là tháng hai.

* Câu hỏi: Một năm có bao nhiêu tháng?

- Trả lời: Một năm có mười hai tháng. (...)

b) * Câu hỏi: Hôm qua là thứ mấy?

- Trả lời: Hôm qua là thứ hai.

* Câu hỏi: Bạn thích nhất ngày nào trong tuần?

- Trả lời: Mình thích ngày thứ sáu trong tuần?

* Câu hỏi: Lớp ta học tiết thể dục vào ngày thứ mấy?

- Trả lời: Lớp ta học thể dục vào ngày thứ hai và thứ tư.

3. Ngắt đoạn sau thành 4 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.

“Trời mưa to Hòa quên mang áo mưa Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình đôi bạn vui vẻ ra về”.

3- 1. Gợi ý:

Em đọc lại đoạn trên, suy nghĩ nên ngắt thành 4 câu như thế nào cho đúng? Để ngắt câu đúng, em nên nhớ: “Câu là một đơn vị lời nói mang một thông báo tương đối hoàn chỉnh”. Vì vậy, khi đọc đoạn văn, cứ có được thông báo là em có thể chấm câu được.

3- 2. Thực hành:

Em có thể ngắt thành 4 câu như sau:

"Trời mưa to./ Hòa quên mang áo mưa./ Lan rủ bạn đi chung áo mưa với mình./ Đôi bạn vui vẻ ra về”.