• Chính tả lớp 2 tuần 7

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 7 phần chính tả Thầy giáo cũ và Cô giáo lớp em. Vần...
 • Soạn bài Người thầy cũ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 7 bài tập đọc Người thầy cũ. Phát âm đúng và chuẩn...
 • Tập làm văn lớp 2 tuần 6

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 phần tập làm văn đề bài Đọc mục lục của một tập...
 • Soạn bài Mua kính

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 bài tập đọc Mua kính. Phát âm đúng và chuẩn xác...
 • Tuần 6.: Câu kiểu Ai là gì?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 phần luyện từ và câu Câu kiểu Ai là gì? 4 quyến...
 • Soạn bài Ngôi trường mới

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 bài tập đọc Ngôi trường mới. Phát âm đúng và...
 • Chính tả lớp 2 tuần 6

  Học Tốt Ngữ văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 phần chính tả mẫu giấy vụn.... Để chọn đúng chữ...
 • Soạn bài Mẫu giấy vụn

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 6 bài tập đọc Mẫu giấy vụn. Phát âm đúng và chuẩn...
 • Tuần 5: Trả lời câu hỏi Đặt tên cho bài Luyện tập về mục lục sách

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 phần tập làm văn bài Trả lời câu hỏi Đặt tên cho bài...
 • Soạn bài Cái trống trường em

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 5 bài Cái trống trường em. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Tuần 5: Tên riêng và cách viết tên riêng Câu kiểu Ai là gì?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 5 phần luyện từ và câu bài Tên riêng và cách viết...
 • Soạn bài Mục lục sách

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 5 bài Mục lục sách. Phát âm đúng, chuẩn xác những...
 • Chính tả lớp 2 tuần 5

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 phần chính tả tiết 1 và tiết 2. Để điền “ia” hoặc “ya”...
 • Soạn bài Chiếc bút mực

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 bài Chiếc bút mực. Đọc đúng và chuẩn xác những tiếng, từ...
 • Tuần 4: Cảm ơn, xin lỗi (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 phần tập làm văn Cảm ơn, xin lỗi. Bích Duyên rất...
 • Soạn bài Mít làm thơ (tiếp theo)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 bài Mít làm thơ tiếp theo. Phát âm đúng và chuẩn...
 • Luyện từ và câu lớp 3 tuần 4 (Gia đình Ôn tập câu: Ai là gì ?)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 phần luyện từ và câu MRVT Gia đình và Ôn tập câu:...
 • Soạn bài Trên chiếc bè

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 bài trên chiếc bè. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Chính tả lớp 2 tuần 4

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 phần chính tả. Để điền “r”, “d” hoặc “gi” vào...
 • Soạn bài Bím tóc đuôi sam

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 4 bài Bím tóc đuôi sam. Đọc đúng và chuẩn xác các...