Soạn bài Anh em một nhà

Thứ tư , 29/03/2017, 08:35 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 2 SOẠN BÀI ANH EM MỘT NHÀ

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1. Cùng xem các tranh và đọc tên các dân tộc dưới đây (SGK/56)

Gợi ý:

Jrai đọc là Gia-rai

Hmông đọc là Hơ-mông

Khmer đọc là Khơ-me. 

 

3. Chọn lời giải nghĩa ở cột B phù hợp với mỗi từ ở cột A.

Đáp án: a - 3; b - 4; c - 2; d - 1

 

6. Thảo luận để trả lời câu hỏi: Câu chuyện kể lại việc gì?

Gợi ý:

Câu chuyện kể lại nguồn gốc cắc dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam là anh em một nhà. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1. Thảo luận để chọn câu trả lời đúng.

Câu hỏi 1: Con dúi báo cho hai vợ chồng người đi rừng điều gì? (Đọc đoạn 2).

a) Họ có tin vui.

b) Sắp có ngập lụt và cách để thoát nạn lụt.

c) Năm tới họ sẽ giàu có.

Câu hỏi 2: Hai vợ chồng làm thế nào để thoát nạn lụt? (Đọc đoạn 2).

a) Chuyển đến một làng khác để ở.

b) Làm một cái bè to băng gỗ.

c) Lấy một khúc gỗ to, khoét rỗng ruột, bịt kín miệng gỗ bằng sáp ong, chui vào đó.

Câu hỏi 3: Có chuyện gì lạ xảy ra với hai vợ chồng sau nạn lụt? (Đọc đoạn 3).

a) Người vợ sinh ra một quả bầu.

b) Người vợ sinh ra một đứa trẻ.

c) Người vợ sinh ra một quả trứng.

Câu hỏi 4: Người vợ đã làm gì?

a) Dùi quả bầu nhưng không thấy gì.

b) Dùi quả bầu và thấy một đứa bé.

c) Dùi quả bầu và có rất nhiều con người bé nhỏ nhảy ra.

Đáp án: Câu hỏi 1: b; Câu hỏi 2: c; Câu hỏi 3: a; Câu hỏi 4: c 

 

2. Tìm một tên khác đặt cho câu chuyện. Viết tên câu chuyện tìm được vào vở.

Gợi ý:

Anh em cùng một tổ tiên.

 

4. Đọc các từ trong khung và ghép thành từng cặp có nghĩa trái ngược nhau.

Gợi ý:

a) đẹp - xấu, ngắn - dài, nóng - lạnh, thấp - cao.

b) lên - xuống, yêu - ghét, chê - khen.

c) trời - đất, trên - dưới, ngày - đêm.

anh em mot nha