• Chính tả lớp 2 tuần 15

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 15 phần chính tả Hai anh em và Bán chó. * 2 từ có...
 • Tuần 14: Quan sát tranh, trả lời câu hỏi (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 14 phần tập làm văn Quan sát tranh, trả lời câu...
 • Soạn bài Tiếng võng kêu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 14 bài tập đọc Tiếng võng kêu.Phát âm đúng và chuấn...
 • Tuần 14: Từ ngữ về tình cảm gia đình (luyện từ và câu)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 14 phần luyện từ và câu Từ ngữ về tình cảm gia...
 • Soạn bài Nhắn tin

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 14 bài tập đọc Nhắn tin. Đọc đúng và chuẩn xác hai...
 • Chính tả lớp 2 tuần 14

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 phần chính tả Câu chuyện bó đũa và Tiếng võng kêu. Trái...
 • Soạn bài Câu chuyện bó đũa

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 13 phần tập đọc Câu chuyện bó đũa. Phát âm đúng và...
 • Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về gia đình em

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn viết bài tập làm văn lớp 2 đề bài như sau Dựa vào những gợi ý đã cho viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến...
 • Soạn bài Há miệng chờ sung

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 13 phần tập đọc Há miệng chờ sung. Đọc đúng và...
 • Tuần 13: Từ ngữ về công việc gia đình Câu kiểu Ai làm gì?

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 phần luyện từ và câu MRVT Từ ngữ về công việc...
 • Soạn bài Quà của Bố

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 13 phần tập đọc Quà của Bố. Phát âm đúng và rõ ràng...
 • Chính tả lớp 2 tuần 13

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 phần chính tả Bông hoa niềm vui và Há miệng chờ...
 • Soạn bài Bông hoa niềm vui

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 13 bài tập đọc Bông hoa niềm vui. Đọc đúng và chuẩn...
 • Soạn bài Mẹ (lớp 2)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 bài tập đọc Mẹ. Bài thơ được viết theo thê lục...
 • Tuần 12: Từ ngữ về tình cảm Dấu phẩy

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 phần luyện từ và câu MRVT Từ ngữ về tình cảm Dấu...
 • Soạn bài Điện thoại

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 bài tập đọc Điện thoại. Đọc đúng và chuẩn xác...
 • Soạn bài Sự tích cây Vú sữa

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 bài tập đọc Sự tích cây Vú sữa. Đọc đúng và...
 • Chính tả lớp 2 tuần 12

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 12 phần chính tả Sự tích cây Vú Sữa và Mẹ. Viết...
 • Tuần 11: Chia buồn, an ủi (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 1 phần tập làm văn Chia buồn, an ủi. Được tin quê...
 • Soạn bài Đi chợ

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 11 bài tập đọc Đi chợ. Đọc đúng các từ ngữ sau đây:...