• Tuần 11: Từ ngữ về đồ dùng và công việc trong nhà

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 11 phần luyện từ và câu MRVT Từ ngữ về đồ dùng và...
 • Soạn bài Cây Xoài của ông em

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 11 bài tập đọc Cây Xoài của ông em. Đọc đúng và...
 • Chính tả lớp 2 tuần 11

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 11 phần chính tả Bà cháu và Đi chợ. Chúng ta cùng...
 • Soạn bài Bà cháu

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 11 bài tập đọc Bà cháu. Đọc đúng và chuẩn xác những...
 • Viết một đoạn văn ngắn kể về ông, bà hoặc một người thân của em

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn viêt bài tập làm văn lớp 2 tuần 10 đề bài Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu kể về ông, bà hoặc...
 • Soạn bài Thương ông

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 10 bài tập đọc Thương ông. ài văn được viết theo...
 • Tuần 10: Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần MRVT Từ ngữ về họ hàng. Dấu chấm, dấu chấm hỏi. Em...
 • Soạn bài Bưu thiếp

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 10 bài tập đọc Bưu thiếp. Phát âm đúng và chuẩn xác...
 • Chính tả lớp 2 tuần 10

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 10 bài Sáng kiến của bé Hà và Thương ông. Để điền...
 • Soạn bài Sáng kiến của bé Hà

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 10 bài 25 tập đọc Sáng kiến của bé Hà. Đọc đúng và...
 • Ôn Tập Tiếng Việt Giữa Học Kì 1 Lớp 2

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi phần ôn tập tiếng việt giữa học kì 1 lớp 2 tiết 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9...
 • Tuần 8: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị (tập làm văn)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 phần tập làm văn. Và sau đó sẽ thực hành Viết một...
 • Soạn bài Đổi giày

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 bài tập đọc đổi giày. Đọc đúng và chuẩn xác nhừng...
 • Tuần 8: Từ chỉ hoạt động, trạng thái Dấu phẩy

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 phần luyện từ và câu Từ chỉ hoạt động, trạng thái...
 • Soạn bài Bàn tay dịu dàng

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 bài tập đọc Bàn tay dịu dàng. Phát âm đúng và...
 • Chính tả lớp 2 tuần 8

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 phần chính tả Người mẹ hiền và bài Đôi giày. gia...
 • Soạn bài Người mẹ hiền

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 8 bài tập đọc Người mẹ hiền. Phát âm đúng và chuẩn...
 • Tập làm văn lớp 2 tuần 7

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi trong sách tiếng việt lớp 2 phần tập làm văn. Buổi sáng: Tiếng Việt,...
 • Soạn bài Cô giáo lớp em

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời các câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 7 bài tập đọc Cô giáo lớp em. Phát âm đúng và...
 • Tuần 7: Từ ngữ về các môn học (luyện từ và câu)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi tiếng việt lớp 2 tuần 7 phần luyện từ và câu MRVT Từ ngữ về các môn học....