Phân tích bài thơ Vội Vàng (bài hay)

Cảm nhận thời gian và tuổi trẻ trôi đi không lấy lại được chính là một tư duy triết học từ hàng ngàn năm nay, nên vấn...
  • Bài viết số 5 lớp 11 nghị luận !!!

    Đề bài này yêu cầu các em phân tích nhân vật nhưng tập trung vào sự chuyển biến tâm lí của nhân vật trong quá trình phát triển...
  • Soạn bài nghĩa của câu

    Phân tích nghĩa sự việc trong từng câu thơ ở bài Câu cá mùa thu của Nguyễn Khuyến. Gợi ý: Các em dựa vào các thành phần chủ...