Em cần làm gì để góp phần giữ gìn khu phố sạch đẹp?

Thứ bảy , 08/04/2017, 10:38 GMT+7
     

 Tập làm văn lớp 3: Đóng vai người điểu khiển, em hãy tổ chức một buổi họp nhóm để trao đổi ý kiến về câu hỏi: “Em cần làm gì để góp phần giữ gìn khu phố sạch đẹp?”.

Bài làm

Em:

- Hôm nay, nhóm ta họp để trao đối về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để góp phần giữ gìn khu phố sạch đẹp?”. Các bạn cử cho một bạn ghi chép ý kiến của nhóm. Mình lưu ý, trong khi họp, các bạn không được làm việc riêng, phải chú ý lắng nghe các bạn trong nhóm nói và phải phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi mình đã nêu.

Bạn thứ nhất:

- Theo mình, muốn giữ gìn khu phố sạch đẹp, trước hết, chúng ta phải xem ở khu phố chúng ta, những nơi nào đã sạch đẹp, những nơi nào còn chưa sạch đẹp rồi chúng mình sẽ bàn cụ thể.

Bạn thứ hai:

- Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Mình thấy, trong khu phố ta, trước cửa mỗi nhà đã tương đối sạch đẹp. Nhưng còn những chỗ đường chung vẫn còn có người vứt rác.

Bạn thứ ba:

- Mình thấy một vài người trong khu phố còn đổ nước bừa bãi làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung, ảnh hưởng không tốt đến người đi đường.

Em:

- Ý kiến của ba bạn vừa rồi rất đúng. Ngoài những địa điểm trên, các bạn còn thấy những địa điểm nào nữa?

Bạn thứ tư:

- Mình thấy cái bóng điện chỗ cây cột gần nhà mình vừa bị cháy. Chúng mình hãy đến báo cho bác tổ trưởng dân phố biết để nhờ người thay.

Bạn thứ năm:

- Mình thì thấy nhà chú Năm mở nhạc rất to, kể cả buổi trưa làm ảnh hưởng đến những gia đình xung quanh.

Em:

- Ý kiến của các bạn rất hay. Bây giờ chúng mình thống nhất thế này nhé: việc nào mà chúng mình có thể tự làm được thì chúng ta cùng làm. Còn việc nào không thể làm được, chúng ta lên báo cáo với bác tổ trưởng dân phố nhờ bác giải quyết. Các bạn có đồng ý không?

Cả nhóm:

- Đồng ý.