Em cần làm gì để góp phẩn giữ gìn trường lớp sạch, đẹp?

Thứ bảy , 08/04/2017, 10:35 GMT+7
     

 Tập làm văn lớp 3: Đóng vai người điều khiển, em hãy tổ chức một buổi họp nhóm để trao đổi ý kiến về câu hỏi: “Em cần làm gì để góp phẩn giữ gìn trường lớp sạch, đẹp?”.

Bài làm

Em:

- Hôm nay, nhóm ta họp đế trao đổi về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp ?”. Các bạn cử cho một bạn ghi chép ý kiến của nhóm. Mình lưư ý, trong khi họp, các bạn không được làm việc riêng, phải chú ý lắng nghe các bạn trong nhóm nói và phải phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi mình đã nêu. Bây giờ, mình xin nhắc lại câu hỏi một lần nữa: “Em cần làm gì để góp phần giữ gìn trường lớp sạch đẹp?”

Bạn thứ nhất:

- Theo mình, muốn giữ gìn trường lớp sạch đẹp, trước hết, chúng ta phải xem trong trường, những nơi nào đã sạch đẹp, những nơi nào còn chưa sạch đẹp rồi chúng mình sẽ bàn cụ thể.

Bạn thứ hai:

- Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Mình thấy, trong trường, phòng học hôm nào cũng có trực nhật quét dọn nên đã sạch đẹp. Nhưng giờ ra chơi, một số bạn còn vứt giấy lộn ra ngoài sân.

Bạn thứ ba:

- Mình thấy khu vệ sinh chưa thật sạch. Một hôm mình thấy có bạn đi vệ sinh xong không chịu dội nước, mình đã nhắc ngay bạn ấy.

Em:

- Ý kiến của ba bạn vừa rồi rất đúng. Ngoài những địa điểm trên, các bạn còn thấy những địa điểm nào nữa?

Bạn thứ tư:

- Mình thấy cái cây hoa chỗ bồn hoa lớp mình đã héo úa. Theo mình, nhóm ta nên trồng thay vào đó những cây hoa khác.

Bạn thứ năm:

- Mình thì thấy cái chối quét lớp của lớp mình đã hỏng. Nhóm mình sẽ góp tiền mua cái chối khác được không?

Em:

- Ý kiến của các bạn rất hay. Bây giờ, chúng mình thống nhất thế này nhé: chúng ta sẽ góp tiền mua cái chổi mới, trồng cây hoa khác thay cho cây hoa đã héo, nhắc nhở các bạn không vứt giấy lộn ra sân trường,... Các bạn có nhất trí không?

Cả nhóm:

- Nhất trí.