Viết một bức thư cho bạn để làm quen và hẹn bạn thi đua học tốt

Thứ bảy , 18/03/2017, 09:52 GMT+7
     

Đề bài: Viết một bức thư cho bạn để làm quen và hẹn bạn thi đua học tốt.

Bài làm

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2015

Bạn Nghĩa mến!

Mình là Quách Ái Nga học sinh lớp 3/2 Trường Tiểu học Kết Đoàn. Hôm nay, đọc báo Thiếu niên Tiền Phong, mình rất khâm phục về tấm gương vượt khó trong học tập và trở thành học sinh giỏi Văn cấp tỉnh của bạn.

Mình cũng được vinh dự có tên trong đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường.

Qua bức thư này, chúng ta sẽ kết thản, trao đổi kinh nghiệm học tập để cùng nhau học tốt hơn được không?

Kèm theo thư, mình có gửi đến bạn một số sách đọc.

Hi vọng với số sách này, bạn sẽ viết văn hay hơn nữa.

Mong thư hồi âm của bạn. Chúc bạn khỏe!

Bạn mới    

Kí tên     

Quách Ái Nga