Em cần làm gì để góp phẩn vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa?

Thứ bảy , 08/04/2017, 10:46 GMT+7
     

 Tập làm văn lớp 3: Đóng vai người điều khiển, em hãy tổ chức một buổi họp lớp để trao đổi ý kiến về câu hỏi: “Em cần làm gì để góp phẩn vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa?”.

Bài làm

Em:

- Hôm nay, lớp ta họp để trao đổi về câu hỏi sau: “Em cần làm gì để góp phần vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa?”. Các bạn cử cho một bạn ghi chép ý kiến của nhóm. Mình lưu ý, trong khi họp, các bạn không làm việc riêng, phải chú ý lắng nghe các bạn trong nhóm nói và phải phát biểu ý kiến trả lời câu hỏi mình đã nêu.

Bạn thứ nhất:

- Theo mình, muốn góp phần vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trước hết chúng ta thử rà lại xem trong thôn ta có những gia đình nào thuộc gia đình chính sách. Sau đó ta bàn các việc làm cụ thể.

Bạn thứ hai:

- Mình đồng ý với ý kiến của bạn. Tốt nhất, mình đến bác trưởng thôn nhờ bác cho danh sách các gia đình thuộc diện chính sách. Từ đó, căn cứ vào số lượng gia đình chính sách trong thôn, chúng mình sê có kế hoạch cụ thể.

Bạn thứ ba:

- Tuy chưa nắm được danh sách cụ thể, nhưng chúng mình thử bàn xem chúng mình sè có những việc làm gì khi đã có danh sách để chúng mình chủ động trong hoạt động.

Em:

- Tổ 1, tổ 3, tổ 4 đã có ý kiến. Mình mời đại diện cho tổ 2 phát biểu.

Bạn thứ tư (đại diện cho tổ 2):

- Mình đồng ý với các ý kiến của các tổ bạn. Mình chỉ bổ sung một ý nhỏ. Muốn hoạt động không mang tính hình thức, ngay bây giờ, chúng ta phải có kế hoạch cụ thể.

Bạn thứ năm:

- Mình cũng đồng ý với ý của bạn. Mình thấy nên kể ra các việc làm thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa?

Em:

- Ý kiến của các bạn rất hay. Bây giờ, các bạn hãy cho biết, những việc làm nào thể hiện sự đền ơn đáp nghĩa.

Bạn thứ 6:

- Theo mình, các việc làm phù hợp với chúng mình là: quét dọn nhà cửa sân vườn, rửa bát đũa,...

Bạn thứ 7:

- Mình thấy còn các việc khác như lau bàn ghế, đánh rửa xoong nồi...

Bạn thứ 8:

- Mình thấy, chúng mình cũng cần tập những bài hát nói về công ơn của các liệt sĩ, thương binh nữa phải không các bạn?

Em:

- Bây giờ, mình tóm lại ý kiến của các bạn nhé. Chúng mình sẽ làm những việc hợp với sức của mình. Còn những việc chúng mình không thể làm được, lớp mình sẽ xin ý kiến của cô giáo chủ nhiệm. Các bạn có đồng ý không?

Cả lớp:

- Đồng ý.