Soạn bài Tôn trọng trật tự nơi công cộng

Thứ tư , 22/03/2017, 16:05 GMT+7
     

 TIẾNG VIỆT LỚP 3 TÔN TRỌNG TRẬT TỰ NƠI CÔNG CỘNG

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

3. Đọc các câu sau rồi viết vào bảng nhóm:

a) Các từ ngữ chỉ hoạt động chơi bóng của các bạn nhỏ:

- Trận bóng vừa bắt đầu thì Quang cướp được bóng.

- Vũ dẫn bóng lên.

- Vũ chuyền bóng cho Long.

- Quang quyết định chơi bóng bổng.

- Quang co chân sút bóng rất mạnh.

M: cướp bóng.

b) Các từ ngữ chỉ thái độ (trạng thái) của Quang và các bạn khi vô tình gây ra tai nạn cho cụ già:

- Đám học trò hoảng sợ bỏ chạy.

- Quang sợ tái cả người.

Gợi ý:

a) cướp bóng, dẫn bóng, chuyền bóng, chơi bóng bổng, sút bóng.

b) hoảng sợ bỏ chạy, sợ tái cả người. 

 

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

2. Chép vào phiếu bài tập những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng (SGK/88).

Gợi ý:

Số thứ tự

Chữ

Tên chữ

1

q

quy

2

r

e-rờ

3

s

ét-sì

4

t

5

th

tê hát

6

tr

tê e-rờ

7

u

u

8

ư

ư

9

v

10

x

ích-xì

11

y

i dài

 

 5. Điền vào chỗ trống và giải câu đố.

- Làm bài a hoặc b theo hướng dẫn của thầy cô.

- Thảo luận để điền âm hoặc vần vào chỗ trống rồi giải câu đố

a) tr hay ch?

Mình ...òn, mũi nhọn.

... phải bò, ...âu

Uống nước ao sâu

Lên cày ruộng cạn.

(Là cái gì ?)

b) iên hay iêng?

Trên trời có g.....'.... nước trong

Con k..chẳng lọt, con ong chẳng vào.

(Là quả gì?)

 

Gợi ý:

a) tròn, Chẳng, trâu -> cây bút mực. 

b) giếng, kiến -> quả dừa

 

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Quan sát một số hoạt động của người thân trong gia đình. Ghi 5 từ ngữ chỉ hoạt động em quan sát được vào vở.