• Soạn bài cảm xúc mùa thu

    Bài Cảm xúc mùa thu là một trong những bài như thế. Bài thơ được chia làm hai phần khá rõ. Bốn câu đầu miêu tả khung cảnh thu,...
  • Soạn văn bài ca nhà tranh bị gió thu phá

    Nếu không có 5 dòng thơ cuối thì giá trị của bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá sẽ giảm đi một nửa. Bài thơ chỉ có giá trị...