• Phân tích bài thơ Hầu trời của Tản Đà

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Hầu trời của Tản Đà. Nói đến Tản Đà, trước hết...
  • Soạn bài hầu trời

    Câu thơ tác giả đặt vấn đề có vẻ khách quan: Câu chuyện tôi sắp kể “chẳng biết có hay không”. Chắc chắn người nghe thì cho là...