• Soạn bài luật thơ tiếp theo

    Củi một cành khô – lạc mấy dòng (4 – 3) - Gieo vần : vần chân, gieo vần cách (song, dòng) và là vần bằng (B) - Ngắt nhịp : 4-3...
  • Soạn bài luật thơ

    Luật thơ của thể thơ là toàn bộ những quy tắc về số câu, số tiếng, cách gieo vần, phép hài thanh, ngắt nhịp… được khái quát...