• Cảm nhận bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy. Đò Lèn, được viết sau...
 • Cảm nhận bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Ánh trăng cua Nguyễn Duy. Câu chuyện kể trong...
 • Soạn bài đò lèn

  (Soạn văn 12) Nơi Nguyễn Duy sống và đi học suốt thời thơ ấu. Mặc dù ông sinh ra ở xã Đông Vệ (thị xã Thanh Hóa lúc bấy giờ)....
 • Phân tích bài thơ Ánh trăng của Nguyễn Duy

  Cho đến khi đọc bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy ta lại càng cảm nhận sâu sắc hơn câu nói ấy. Nhà thơ đã đứng giữa hôm nay để...
 • Soạn bài Ánh Trăng

  Bài thơ không chỉ là chuyện của riêng nhà thơ mà có ý nghĩa đối với cả một thế hệ. Hơn thế bài thơ có ý nghĩa với nhiều người,...