• Nghe và kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn các bạn kể lại câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng lớp 4 chương trình thí điểm mới VNEN. Thuở thiếu...
  • Soạn bài tỏ lòng

    Phạm Ngũ Lão thẹn vì không có tài mưu lược lớn như Vũ Hầu – Gia Cát Lượng xưa để giúp dân, giúp nước. Chúng ta nên nhớ rằng...