• Phân tích bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Bài thơ mang...
  • Soạn bài tây tiến

    Sự miêu tả trực tiếp, không né tránh những khắc nghiệt, nguy nan luôn rình rập người lính Tây Tiến trên những bước đường hành...