• Thái độ của nhà thơ đối với bà Tú

    Bằng cách nói của dân gian "Một duyên hai nợ âu đành phận". Theo đạo Phật vợ chồng có duyên nợ từ kiếp trước. Ca dao có câu...
  • Soạn bài vịnh khoa thi Hương

    Vịnh khoa thi hương là bài thơ thuộc đề tài thi cử - một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương – đã thể hiện thái độ...
  • Soạn bài thương vợ

    Có lẽ vì thế mà tình thương của Tú Xương dành cho bà Tú trở nên sâu sắc hơn. Bên cạnh đó, hình ảnh này còn được sử dụng cùng...