• Cảm nhận về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu

    Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ Vội vàng của Xuân Diệu. Qua tác phẩm...
  • Phân tích bài thơ Vội Vàng (bài hay)

    Cảm nhận thời gian và tuổi trẻ trôi đi không lấy lại được chính là một tư duy triết học từ hàng ngàn năm nay, nên vấn đề Xuân...
  • Soạn bài vội vàng

    Bốn dòng thơ, mỗi dòng năm chữ, ngắn, gấp. Nhịp thơ góp phần diễn tả sự khẩn trương muốn ngăn lại không cho màu nhạt, hương...