• Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh để thấy được hình tượng...
 • Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn phân tích, bình luận và phát biểu cảm nghĩ về bài thơ Tiếng Gà Trưa của Xuân Quỳnh để thấy được tuổi...
 • Soạn bài tiếng gà trưa

  Người chiến sĩ trong bài thơ tiếng gà trưa của Xuân Quỳng với tâm hồn vô cùng nhạy cảm và tinh tế, chỉ bàng một tiếng gà trưa...
 • Soạn bài sóng

  (Soạn văn 12) Kết cấu bài thơ là kết cấu liền mạch của suy nghĩ và cảm xúc : cô gái nhìn ra biển cả, nhân quan sát sóng biển,...