Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em... của em)

Hướng dẫn các bạn viết một bài văn tả người thân trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em... của em. Các bạn...