Tả một người thân (ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em... của em)

Hướng dẫn các bạn viết một bài văn tả người thân trong gia đình như ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em... của em. Các bạn...
 • Bài 75: Phép trừ phân số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 75 Phép trừ phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Nói...
 • Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 74 Phép cộng phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Một...
 • Bài 73: Phép cộng phân số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 73 Phép cộng phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Hai ô...
 • Bài 72: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 72 Em ôn lại những gì đã học chương trình thí điểm mới...
 • Bài 71: So sánh hai phân số khác mẫu số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 71 So sánh hai phân số khác mẫu số chương trình thí điểm...
 • Bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 70 So sánh hai phân số cùng mẫu số chương trình thí điểm...
 • Bài 69: Luyện tập (toán lớp 4)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 69 Luyên tập chương trình thí điểm mới VNEN. Em hãy viết...
 • Bài 68: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 68 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) chương trình...
 • Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số

  Bài 67: Quy đồng mẫu số các phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Hãy viết các phân số lần lượt bằng 5/6; 9/8 và có mẫu số...
 • Bài 66: Rút gọn phân số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 66 Rút gọn phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Trong...
 • Bài 65: Phân số bằng nhau

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 65 Phân số bằng nhau chương trình thí điểm mới VNEN. Em...
 • Bài 64: Luyện tập (toán lớp 4)

  Mỗi đoạn thẳng dưới đây được chia thành các phần có độ dài bằng nhau. Hãy vẽ hai đoạn thẳng CD và MN vào vở rồi viết vào chỗ...
 • Bài 63: Phân số và phép chia số tự nhiên

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 63 Phân số và phép chia số tự nhiên chương trình thí điểm...
 • Bài 62: Phân số

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 62 Phân số chương trình thí điểm mới VNEN. Em viết một...
 • Bài 61: Diện tích hình bình hành

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 61 Diện tích hình bình hành chương trình thí điểm mới...
 • Bài 60: Hình bình hành

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 60 Hình bình hành chương trình thí điểm mới VNEN. Hình 1:...
 • Bài 59: Ki-lô-mét Vuông

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 59 Ki-lô-mét Vuông chương trình thí điểm mới VNEN. Cho...
 • Bài 58: Em đã học được những gì ? (toán lớp 4)

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 58 Em đã học được những gì chương trình thí điểm mới VNEN....
 • Bài 57: Em ôn lại những gì đã học

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soạn bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 57 Em ôn lại những gì đã học chương trình thí điểm mới...
 • Bài 56: Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3

  Học Tốt Ngữ Văn hướng dẫn soan bài và trả lời câu hỏi toán lớp 4 bài 56 Dấu hiệu chia hết cho 9. Dấu hiệu chia hết cho 3 chương...