Bài 70: So sánh hai phân số cùng mẫu số

Thứ sáu , 28/04/2017, 22:04 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 70

GIẢI BÀI TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ CÙNG MẪU SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Ghép thẻ”:

Ghép các cặp thẻ có phân số bằng nhau, chẳng hạn:

Gợi ý:

 

2. a) Nói cách so sánh hai phân số có cùng mẫu số với bạn, nêu ví dụ minh họa.

a) Em viết hai phân số có cùng mẫu số rồi đố bạn so sánh hai phân số đó.

Gợi ý:

a) Nội dung SGK/46. 

 

B. Hoạt động thực hành

1. So sánh hai phân số:

Gợi ý:

 

2. b) So sánh các phân số sau với 1:

Gợi ý:

 

3. Nối (theo mẫu) (SGK/48)

Gợi ý:

 

4. Quy đồng mẫu số rồi so sánh hai phân số:

Gợi ý:

 

5. Khoanh vào số đồ vật tương ứng với phân số (theo mẫu) (SGK/48)

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

1. Chú Bình lát nền một căn phòng trong hai ngày. Trong ngày thứ nhất chú lát được 3/5 diện tích căn phòng, ngày thứ hai chú lát được 2/5 diện tích căn phòng. Hỏi trong ngày nào chú Binh lát nền căn phòng được nhiều hơn? Tại sao?

Gợi ý:

Ngày thứ nhất chú Bình lát nền căn phòng được nhiều hơn.

Vì: 3/5 > 2/5 

 

2. Viết ba phân số bé hơn 1, ba phân số lớn hơn 1, ba phân số bằng 1.

Gợi ý:

Viết phân số:

toan lop 4 bai 70 so sanh hai phan so co cung mau so