Bài 68: Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Thứ sáu , 28/04/2017, 21:34 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 68

GIẢI BÀI TẬP QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi “Đố bạn”:

- Em viết hai phân số bất kì, chẳng han: 2/3 và 3/4

- Em đố bạn viết mẫu số chung của hai phân số trên.

- Em và các bạn cùng quy đồng mẫu số hai phân số đó.

Gợi ý:

- Cho hai phân số: 2/3 và 3/4

- Mẫu số chung là: 12

- Quy đồng mẫu số hai phân số:

 

2. Quy đồng mẫu số hai phân số:

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Quy đồng mẫu số hai phân số:

Gợi ý:

 

2. Quy đồng mẫu số hai phân số:

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy viết hai phân số bất kì (có mẫu số bé hơn 10) rồi quy đồng mẫu số hai phân số đó.

Gợi ý:

 

2. Nói cho bố mẹ nghe cách quy đồng mẫu số hai phân số em vừa viết.

Gợi ý: Nội dung SGK/41

toan lop 4 bai 68 quy dong mau so cac phan so