Bài 73: Phép cộng phân số

Thứ sáu , 28/04/2017, 22:53 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 73

GIẢI BÀI TẬP PHÉP CỘNG PHÂN SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Nói cách cộng hai phân số có cùng mẫu số với bạn, nêu ví dụ minh hoạ.

b) Em viết hai phân số có cùng mẫu số rồi đố bạn cộng hai phân số đó.

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính

Gợi ý:

 

2. Tính rồi rút gọn (theo mẫu)

Gợi ý:

 

3. Giải bài toán sau:

Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô thứ nhất chuyển được 3/7 số gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển được 2/7 số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu phần số gạo trong kho?

Bài giải

Số phần gạo cả hai ô tô chuyển được là:

   3/7 +2/7 = 5 /7

             Đáp số: 5/7 số gạo

toan lop 4 bai 73 phep cong phan so