Bài 72: Em ôn lại những gì đã học (toán lớp 4)

Thứ sáu , 28/04/2017, 22:45 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 72

GIẢI BÀI TẬP EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC

A. Hoạt động thực hành

1. a) Viết phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây (SGK/55)

b) Rút gọn phân số: 4/6; 9/12; 10/20; 8;18

Gợi ý:

 

2. So sánh hai phân số

Gợi ý:

 

3. Đặt tính rồi tính

a) 780139 + 23507  

    364563 - 91904

b) 512 x 307  

    70308 : 217

Gợi ý:

 

4. Viết chữ số thích hợp vào ô trống, sao cho:

a) 67 ( ) chia hết cho 5 nhưng không chia hết cho 2.

b) 67 ( ) chia hết cho 9.

Gợi ý:

a) 67 ( 5 ) 

b) 67 ( 5 )

 

B. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Bức rèm trong hình vẽ nào dưới đây che 3/4 cửa sổ?

 

Đán án: Hình 3 

toan lop 4 bai 72