Bài 75: Phép trừ phân số

Thứ sáu , 28/04/2017, 23:18 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 75

GIẢI BÀI TẬP PHÉP TRỪ PHÂN SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Ghép thẻ";

Ghép các thẻ thích hợp đẻ được các phép tính đúng, chẳng hạn:

Ghi lại các phép tính nhóm em ghép được.

Gợi ý:

 

2. a) Nói cách trừ hai phân số có cùng mẫu số với bạn, nêu ví dụ minh hoạ.

b) Em viết hai phân số có cùng mẫu số rồi đố bạn trừ hai phân số đó.

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính:

Gợi ý:

 

2. Rút gọn rồi tính:

Gợi ý:

 

 
toan lop 4 bai 75 phep tru phan so