Bài 71: So sánh hai phân số khác mẫu số

Thứ sáu , 28/04/2017, 22:34 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 71

GIẢI BÀI TẬP SO SÁNH HAI PHÂN SỐ KHÁC MẪU SỐ

A. Hoạt động cơ bản

4. a) Nói cách so sánh hai phân số khác mẫu số với bạn.

a) So sánh hai phân số: 1/2 và 2/3.

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. So sánh hai phân số:

Gợi ý:

 

2. Rút gọn rồi so sánh hai phân số:

 

Gợi ý:

 

3. b) So sánh hai phân số:

Gợi ý:

 

4. Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

1. Bác Nam sử dụng 2/5 diện tích mảnh vườn để trồng rau, 3/10 diện tích mảnh vườn để trồng hoa. Hỏi diện tích đất trồng rau nhiều hơn hay diện tích trồng hoa nhiều hơn? Tại sao?

Gợi ý:

 

2. Với hai số tự nhiên 4 và 5, hãy viết:

a) Phân số bé hơn 1;

b) Phân số lớn hơn 1.

Gợi ý:

 

toan lop 4 bai 71 so sanh hai phan so khac mau so