Bài 74: Phép cộng phân số (tiếp theo)

Thứ sáu , 28/04/2017, 23:09 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 74

GIẢI BÀI TẬP PHÉP CỘNG PHÂN SỐ (TIẾP THEO)

A. Hoạt động cơ bản

1. a) Nói cách cộng hai phân số khác mẫu số với bạn.

b) Cộng hai phân số: 1/2 và 2/3

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Tính (theo mẫu):

Gợi ý:

 

2. Rút gọn rồi tính (theo mẫu):

Gợi ý:

 

3. Tính (theo mẫu):

Gợi ý:

 

4. Giải các bài toán sau:

a) Một người đi xe máy giờ thứ nhất đi được 1/3 quãng đường, giờ thứ hai đi được 3/5 quãng đường. Hỏi cả hai giờ người đó đi đươc bao nhiêu phần quãng đường?

b) Một hình chữ nhật có chiều dài 2m và chiều rộng 4/5 m. Tính nửa chu vi của hình chữ nhật đó.

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

Trả lời câu hỏi và viết vào vở:

Chú Tùng sơn được 7/10 bức tường. Bác Bình sơn được 1/5 bức tường đó.

Hỏi cả hai người sơn được bao nhiêu phần bức tường?

Gợi ý:

Cả hai người son được 9/10 bức tường. 

toan lop 4 bai 74 phep cong phan so tiep theo