Bài 66: Rút gọn phân số

Thứ sáu , 28/04/2017, 20:47 GMT+7
     

 TOÁN LỚP 4 BÀI 66 

GIẢI BÀI TẬP RÚT GỌN PHÂN SỐ

A. Hoạt động cơ bản

1. Rút gọn các phân số sau: 2/6, 12/36

Gợi ý:

 

B. Hoạt động thực hành

1. Viết số thích hợp vào ô trống:

Gợi ý:

 

2. Trả lời câu hỏi:

Phân số nào trong các phân số: 1/5; 6/7; 9/19; 16/32 là phân số tối giản? Vì sao?

Gợi ý:

 

3. Rút gọn các phân số:

Gợi ý:

 

4. Tính rồi viết (theo mẫu):

Chú ý: Trong mẫu trên, ta đã cùng chia nhẩm tích ở trên và tích ở dưới gạch ngang cho 3, sau đó tiếp tục cùng chia nhẩm cho 5.

Gợi ý:

 

C. Hoạt động ứng dụng

1. Em hãy tìm 3 phân số tối giản, 3 phân số chưa tối giản và viết vào vở.

Gợi ý:

 

2. Rút gọn các phân số chưa tối giản mà em vừa viết.

Gợi ý:

toan lop 4 bai 66 rut gon phan so